UGDYMO CENTRO TARYBA

Asta Kenstavičienė – tarybos pirmininkė

Rima Čerauskienė – pirmininko pavaduotoja

Zita Beišienė – sekretorė

Gitana Rudienė - narė

Antanas Račkauskas – narys

Danutė Grauslienė – narė

Jurgita Mačiulienė - narė