Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

   

 1

Rolandas Beišys

Direktorius

   

 2

Vaida Baršienė

Dir. pavaduotoja

   

 3

Zita Beišienė

Mokytoja, auklėtoja

   

 4

Rima Čerauskienė

Mokytoja, auklėtoja

   

 5

Rasa Gerulienė

Mokytoja, auklėtoja

   

 6

Aidara Janušaitienė

Mokytoja, auklėtoja

   

 7

Roma Januševičienė

Mokytoja, auklėtoja

   

 8

Asta Kenstavičienė

Soc. pedagogė

   

 9

Danutė Kentraitienė

Auklėtoja

   

 10

Loreta Kripienė

Mokytoja, auklėtoja

   

 11

Virginija Laugalienė

Mokytoja, auklėtoja

   

 12

Inga Liekienė

Mokytoja, auklėtoja

   

 13

Rolanda Lukošienė

Mokytoja, auklėtoja

   

 14

Eugenija Martinkienė

Psichologė

   

 15

Lineta Ivanauskienė

Mokytoja, auklėtoja

   

16

Ingrida Račiūnienė

Mokytoja, auklėtoja

   

 17

Mindaugas Ramanauskas

Kineziterapeutas

   

 18

Emilija Rašinskienė

Auklėtoja

   

19

Jūratė Rašinskienė

Auklėtoja

   

 20

Gitana Rudienė

Mokytoja

   
         

 22

Alma Šaulienė

Mokytoja, auklėtoja

   

 23

Alytė Zubienė

Mokytoja, auklėtoja

   

 24

Inga Žiaušienė

Mokytoja

   

 25

Saulius Vingis

Dir. pavaduotojas ū. reikalams

   

 26

Irena Lingienė

Vyr. buhalterė

   

 27

Regina Bičkienė

Sekretorė

   

 28

Danguolė Kazdailevičienė

Buhalterė

   
29 Lina Juciuvienė Valytoja    

 30

Antanas Arvasevičius

Kompiuterių. priež.specialistas

   

 31

Jolanta Girdžienė

Bibliotekos vedėja, mokytojo padėjėja

   

 32

Laima Barškaitienė

Mokytojo padėjėja

   

 33

Vida Laurynaitienė

Auklėtojo padėjėja

   

 34

Vita Račkauskienė

Sandėlininkė

   

 35

Stasys Vaitkus

Vairuotojas

   

 36

Antanas Račkauskas

Vairuotojas

   

 37

Algirdas Vaitkus

Naktinis auklėtojas

   

 38

Reda Vertelienė

Naktinė auklėtoja

   
39 Dalytė Steigvilienė Virėja    

 40

Danutė Lauciuvienė

Naktinė auklėtoja

   

 41

Zita Vaitkevičienė

Skalbėja-rūbų prižiūrėtoja

   

 42

Nijolė Pratašiūtė

Vyr. virėja

   

 43

Reda Baublienė

Naktinė auklėtoja

   

 44

Danutė Grauslienė

Valytoja

   

 45

Nijolė Germanienė

Valytoja

   

 46

Daiva Žukauskienė

Valytoja

   

 47

Aušra Bernotienė

Visuom. sveikatos c.

   

 48

Linas Balseris

Darbininkas

   

 49

Edvardas Žalpys

Darbininkas

   

 

 

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113