Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

Mokyklos istorija

1963-01-03 Skaudvilėje įsteigta pagalbinė mokykla-internatas sulėtinto mąstymo vaikams. Pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas Antanas Butkus.

Švietimo ministro 1963-08-24 įsakymu Nr.275 darbui mokykloje paskirta 15 pedagogų. Iš jų 7 jauni specialistai buvo baigę Šiaulių pedagoginį institutą.

1965 metais mokykloje įkurta biblioteka.

1974-1978 metais mokyklai vadovauja Česlovas Liūdžius. Nuo 1978 metų rugsėjo 1-osios Česlovą Liūdžių pakeitė jaunas specialistas - specialusis pedagogas Henrikas Skačkauskas.

Nuo 1983 metų rugsėjo pirmosios iki 2005 metų lapkričio 16 d. mokyklai vadovavo specialioji pedagogė- logopedė Vida Ilginienė.

Nuo 2005 metų lapkričio 16d. mokyklai vadovauja direktorius Rolandas Beišys.

2010 metų liepos 1d. naikinamos apskritys. Nuo šios dienos mokyklos steigėjo teises perima Tauragės rajono savivaldybė ir mokykla vadinasi Tauragės r. Skaudvilės specialioji mokykla.

2020m. vasario 5d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-6, perorganizuota į Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centrą. Centras vykdo ugdomąją,

konsultacinę ir korekcinę veiklą bei teikia laikino atokvėpio paslaugas.

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113