MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 KIEKVIENAS MOKSLEIVIS PRIVALO:

  GRIEŽTAI  DRAUDŽIAMA:

 PAŽEIDUS KURĮ NORS IŠ ŠIŲ PUNKTŲ, BUS TAIKOMOS DRAUSMINĖS NUOBAUDOS.