Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

 vidaus tvarkos taisyklės

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos (toliau vadinama - Mokykla) vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės)  reglamentuoja Mokyklos vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.
  2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
  3. Už Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

  1. Darbo laikas Mokykloje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593).Visiems Mokykloje dirbantiems darbuotojams nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis (šeštadienis ir sekmadienis). Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dirbama nuo 8.00 val. iki 17.00 val., o penktadienį - nuo 8. 00 val. iki 15. 45 val. Pietų pertrauka yra 45 minutės nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Pietų pertrauka neįskaitoma į darbo laiką. Darbuotojai pertrauką pavalgyti ir pailsėti naudoja savo nuožiūra. Jie šiuo laiku gali palikti darbo vietą. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.
  2. Sveikatos priežiūros specialistui nustatyta 38 val. 5 darbo dienų savaitė ir 2 poilsio dienos, socialiniam pedagogui nustatyta 36 val. 5 darbo dienų savaitė ir 2 poilsio dienos.

Skaityti visą dokumentą.

 

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113