GYDOMOSIOS KŪNO KULTŪROS IR MOKINIŲ, TURINČIŲ VCP, UŽSIĖMIMŲ LANKYMO GRAFIKAS2020-2021m.m.

LOGOPEDINIŲ PRATYBŲ LANKYMO GRAFIKAS IR MOKINIŲ SĄRAŠAI 2020-2021m.m.

PSICHOLOGO DARBO GRAFIKAS 2020-2021m.m

SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO GRAFIKAS 2020-2021m.m.

JUDESIO IR PADĖTIES SPECIALISTO PASLAUGA, MINDAUGAS RAMANAUSKAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PASLAUGA,ASTA KENSTAVIČIENĖ

PSICHOLOGO PASLAUGA,EUGENIJA MARTINKIENĖ

LOGOPEDŲ PASLAUGA

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA